Welkom
 Welkom 
Info
    Info    
Foto
  Foto's  
Klassen Weblogs
 Weblogs 
Lager
Info
 Weblogs 
Kleuters
Agenda
 Agenda 
Oudercomité  Ouders 
                 
Sint-Stanislascollege
G.Garittestr. 1 - 2600 Berchem
Keizershoevestr. 15 - 2610 Wilrijk
03/230 46 92
Pius X
Kleuterschool
Groenenborglaan 212
2610 Wilrijk

     
   

Beste ouders, 

Uw zoontje of dochtertje zet weldra voor het eerst zijn of haar stappen in de basisschool. Aan de hand van deze internet-site willen wij u meer informatie over onze school geven.

Wij dragen zorg voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Momenteel beschikken wij over een kleuterafdeling op de Groenenborgerlaan 212 die plaats biedt aan ongeveer 140 kleuters en een lagere school aan de Gustaaf Garittestraat 1 – ook een ingang aan de Keizershoevestraat 15 – waar in een maximale bezetting 390 leerlingen een eigen stek vinden.

Onze school steunt meer dan 50 jaar op 2 belangrijke pijlers. Vooreerst wil het Sint-Stanislascollege een school zijn waar kinderen en ouders zich gelukkig voelen. 
Inderdaad, wij trachten een sfeer te scheppen waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien en waarin ook de ouders steeds welkom zijn om via een open samenwerking tussen gezin en school bij te dragen tot een harmonische ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast mogen wij er fier op zijn dat de kinderen die onze school na het zesde leerjaar verlaten, ernstig voorbereid zijn op alle vormen van secundair onderwijs. 

Onze school biedt gemengd onderwijs in alle klassen aan,
met een gelijke verdeling jongens - meisjes.

Dank zij de inzet en de medewerking van iedereen hopen wij te kunnen bijdragen tot een degelijke opvoeding van uw zoon of dochter.

Jeannot Vereecken
Directeur

Home

Sint-Stanislascollege
Sint - Stanislascollege
Gustaaf Garittestraat 1
2600 Berchem
Keizershoevestraat 15
2610 Wilrijk
03/ 230 46 92
Plan van de omgeving
Plan van de schoolomgeving
schoolbrochure
Schoolbrochure